.hu .en .hr

Az AU.ROOM ÉPÍTÉSZ MŰHELY az épített környezet komplex alakításával foglalkozik. Munkánk során település, építészet és belsőépítészet léptékkel egyaránt foglalkozunk tanulmányok és tervek készítésén keresztül, melyhez szorosan kapcsolódnak tanácsadási, oktatási és kutatási tevékenységeink.


A cégünk fő profilja a tervezés. Építészeti munkák során vállaljuk tanulmányok, vázlatok, engedélyezési és kiviteli tervek készítését, míg településtervezési munkák kapcsán telepítési és beépítési tanulmánytervek, településfejlesztési tervek, településrendezési eszközök, valamint településképpel kapcsolatos anyagok készítését, összeállítását


Tervezési hitvallásunk az egyszerűség, a használhatóság és a térélmény szimbiózisán alapszik, ahol a tér „élményként” jelenik meg a felhasználó(k) számára, hiszen a minket körülvevő környezet az egyik legnagyobb érték életünkben.

Település-, épület-, valamint belsőépítészeti léptékű munkák során olyan emberközpontú téralkotások tervezésén és megvalósításán dolgozunk, ahol - a meglévő környezeti elemek maximális tisztelete mellett, új elemek hozzáadásával - értékes helyeket, környezetet teremtünk.AU.ROOM


A cég nevének első betűpárja az„A” mint „ARCHITECTURE” (magyarul: építészet) , illetve az „U” mint „URBAN DESIGN” (magyarul: várostervezés) angol szavak kezdőbetűit takarják..

A név második része a „ROOM” (magyarul: szoba) egy olyan építészeti alkotótér mely az otthon terére utal: mint egy alapegység, amin keresztül az építészet, építészeti gondolkodás mindenki számára elérhető. Egy olyan hely ami befogad és szabad gondolkodást nyújt.


A cég kiemelten foglalkozik a fiatal tehetségek gondozásával. Fontos célkitűzésünk az oktatás – mint szakmagyakorlás -, illetve az épített környezeti nevelés, az épített környezet minőségének a javítása. Az épített környezet felértékelődéséhez, az építészet társadalmasítása érdekében önkéntes tevékenységet is végzünk, mellyel helyi közösségeket, egyéb szerveződéseket segítünk.


Az oktatás során részt veszünk alkotóműhelyek munkáiban, szakmai, hallgatói, illetve közösségi eseményeken.


A kutatás közvetve – egy-egy megbízási, illetve oktatási munkához kapcsolódva – jelenik meg cégünk profiljában, hosszabbtávon azonban ezt meghatározó szegmenssé kívánjuk fejleszteni.GYERGYÁK JÁNOS DLA

ügyvezető
okl. építész
okl. településmérnök
építőművész dla
+36.20.20.313.20
INFO@AUROOM.HU


BORSOS ÁGNES DLA

ügyvezető
okl. építész
belsőépítész
építőművész dla
+36.30.421.1256
INFO@AUROOM.HU