.hu .en .hr

Vállalkozásunk, az AU.ROOM Építész Műhely Kft. az épített környezet komplex formálásával foglalkozik. Munkáink során a minket körülvevő terek alakítását települési, tájépítészeti, építészeti és belsőépítészeti léptékben tanulmányok és tervek készítésén keresztül végezzük, melyhez szorosan kapcsolódnak tanácsadási, oktatási és kutatási tevékenységeink.


Cégünk fő profilja a tervezés. Tájépítészeti, építészeti és belsőépítészeti munkák során vállaljuk tanulmányok, vázlatok, engedélyezési és kiviteli tervek készítését, míg településtervezési munkák vonatkozásában telepítési és beépítési tanulmánytervek, településfejlesztési tervek, településrendezési tervek, valamint településképpel kapcsolatos anyagok készítését, összeállítását.


Tervezési elveink az egyszerűség, a használhatóság és a térélmény szimbiózisán alapszik, ahol a tér „élményként” jelenik meg a felhasználó(k) számára, hiszen a minket körülvevő környezet meghatározza mindennapjainkat. Települési, tájépítészeti, építészeti és belsőépítészeti léptékű munkák során olyan emberközpontú terek tervezésén és megvalósításán dolgozunk, ahol - a meglévő környezeti elemek maximális tisztelete mellett, szükség esetén új elemek hozzáadásával - értékes helyeket, környezetet hozunk létre.


AU.ROOM


A cég nevének első betűpárja az„A” mint „ARCHITECTURE” (magyarul: építészet) , illetve az „U” mint „URBAN DESIGN” (magyarul: várostervezés) angol szavak kezdőbetűit takarják.

A név második része a „ROOM” (magyarul: szoba) egy olyan építészeti alkotótér, ami az otthon kellemes, meghitt terére utal: egy tér, amin keresztül az építészet, építészeti gondolkodás mindenki számára elérhető. Egy olyan hely, ami befogad és szabad gondolkodást nyújt. 


Irodánk kiemelten foglalkozik a fiatal tehetségek gondozásával. Fontos célkitűzésünk az oktatás – mint szakmagyakorlás -, illetve az épített környezeti nevelés, az épített környezet minőségének a javítása. Az épített környezet felértékelődéséhez, az építészet társadalmasítása érdekében önkéntes tevékenységet is végzünk, mellyel helyi közösségeket, egyéb szerveződéseket segítünk.


Az oktatás során részt veszünk alkotóműhelyek munkáiban, szakmai, hallgatói, illetve közösségi eseményeken.


A kutatás közvetve – egy-egy megbízási, illetve oktatási munkához kapcsolódva – jelenik meg cégünk profiljában, hosszabbtávon azonban ezt meghatározó szegmenssé kívánjuk fejleszteni.


MUNKATÁRSAK:GYERGYÁK JÁNOS DLA

ügyvezető
okl. építész
okl. településmérnök
építőművész dla
+36.20.20.31.320
INFO@AUROOM.HU


BORSOS ÁGNES DLA

ügyvezető
okl. építész
okl. belsőépítész
építőművész dla
+36.30.421.1256
INFO@AUROOM.HU

ÁLLANDÓ PARTNEREK:

ALFABETIKUS SORRENDBENBITTNER ZSÓFIA

okl. belsőépítész
+36.30.318.7968
OFFICE@AUROOM.HU


JURDIK SAROLTA DLA

okl. építész
+36.30.318.7968
OFFICE@AUROOM.HU


KALKÁN DÓRA

okl. építész
+36.30.318.7968
OFFICE@AUROOM.HU


LOVIG DALMA DLA

okl. építész
+36.30.318.7968
OFFICE@AUROOM.HU


RÁCZ TAMÁS DLA

okl. építész
+36.30.318.7968
OFFICE@AUROOM.HU


VARGA DÁNIEL

okl. építész
+36.30.318.7968
OFFICE@AUROOM.HU


VARGA KONRÁD

okl. belsőépítész
+36.30.318.7968
OFFICE@AUROOM.HU