VÁRKERÜLET REVITALIZÁCIÓJA
SOPRON

ORSZÁGOS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

. . . . .

Tervezők:
DR. GYERGYÁK JÁNOS
LÁSZLÓ ZSOLT

. . . . .

Tervezés éve:
2010

. . . . .

TERVEZÉSI FELADAT

A Sopron városmagját körülölelő, az egykori várfal mentén kialakult központi körút, a Várkerület funkcióváltást követő új arculatának, térszerkezetének, organikus működésének és a városközponti szerephez igazodó, gyalogos dominanciájú használatának kialakítására vonatkozó építészeti javaslatok beszerzése, a megvalósításra méltó javaslat kiválasztása volta pályázat kiírásának oka.


TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

A koncepció kialakításánál a helyi adottságokat vettük kiindulásnak. Sopron belvárosában kiemelkedő érték a megmaradt városfal. Ennek legmarkánsabb eleme a rondella a Bástya téren, mely a romkert mellett a várfal egyik legnagyobb épen megmaradt emléke. Az egyedi hangulatú várfal alkotóinak funkcióját vizsgáltuk. Ezek alapján 2 féle alaki elem van: kör (bástya) és az egyenes (várfal) kör: csomópont védelmi vagy kapcsolati csomópont szakasz: kapcsolati elem védelmi lehatárolás Megkerestük azokat a „térfelületeket”, közlekedési csomópontokat amik napjainkban is egy képzelt kör mentén alakulnak ki. Itt a vizsgált történelmi csomóponthoz hasonlóan egy kör alakú „ térfelületet alakítottunk ki. Ezeket két csoportra bontottuk. A gyalogos- és az autós csomópontokra.


AUTÓS CSOMÓPONT

Ezeken a helyeken a köralakot felhasználva körforgalmakat alakítottunk. A körforgalmak beiktatásával folyamatos ám lassabb közlekedést érhetünk el a ma leginkább az autós forgalomra tervezett Várkerület mentén. A 3-as és 4-es csomópont között egyirányosítottuk a forgalmat. Legnagyobb felszíni változás, hogy eltüntettük a felszíni parkolót a Várkerület északi részén és mélygarázst alakítottunk ki helyette.


GYALOGOS CSOMÓPONT

A meglévő gyalogos felületek központjaiban tényleges kör alakú teret hoztunk létre a jobb kihasználás, emberi kapcsolatok végett. A következő tervezési fázisban vizsgált ezen csomópontok egymás való kapcsolásának lehetőségét. A vizsgálat során figyeltük ezek értékét, épített környezetük színvonalát.

A csomópontokat kevesebb úton kapcsoltuk össze mint eddig. Megszüntettük a Várkerület felső szakaszán a 4-től a 89 számig tartó autós felületet, illetve a Várkerület alsó részén hétvégén csak a tömegközlekedésre használható területet jelöltünk ki. Több gyalogosfelületet alakítottunk ki. Létrehoztunk egy „burkolati vezető” sávot ami mentén javasoljuk a terület bejárását. A vezető burkolatot követve jutunk el az egyik térről, a másikra, melyek különböző csoportokat céloznak meg. A felületek meghatározásánál fontos volt a gyalogos közterületi felületek és zöldfelületek növelése, a burkolt autós felületek csökkentése. Burkolatok kiválasztásánál egy homogén szürkés-fehéres megjelenésre törekedtünk. Megjelenésében a Várkerület építészeti értékeit előhozva, nem háttérbe szorítva.


ÚJ TEREK

A Várkerület déli szakaszát egybeburkolt felületként alakítottuk ki. Koncepciónk szerint ezt a területet hétvégén és munkaszüneti napokon csak a tömeg közlekedés használhatja, így létre tudunk hozni egy nagyobb, rendezvények esetén is használható, leszeparálható teret. (lásd Lisztiáda koncepció) A Bástya teret szabadtéri előadások, kiállítások megtartásához alakítottuk át. Egy hosszan elnyúló tereplépcsőt terveztünk és egy nagyobb, jobban használható hosszanti teret. Az új Bástya -tér kapcsolódik az itt, terep felszínen kialakított térhez A Várkerület középső szakaszán hiányzott a tér funkció - a Bástya tér látta el ezt eddig kisebb- nagyobb sikerrel - ezért a Bástya teret, z08 folytatván az utca síkjában, annak bővítéseként hoztuk létre ezt a teret. Ide több közfunkciót telepítettünk. A Mária szobornál is a koncepció szerinti kör alakú teret hoztuk létre. A szobrot jobban „kiemeltük” a környezetéből és egy gyalogos csomópontot alakítottunk ki mellette. A szobrot amennyire lehet zöld felületekkel határoltuk le az autós forgalom irányából. Az egykori parkoló helyén egy modern „teret” - Kör tér- hoztunk létre, mely az új Várkerület egyik fő jelképe lehet. A téren piheni, olvasgatni és beszélgetni lehetne. Egy gyülekezőhelynek szántuk, leginkább a fiatalabb generációk számára. Újonnan kialakított tér - Hűség tér. A nevét az ide áthozott Hűség szoborról kapta. A Várkerület északi9 részének központja, rendezvényhelyszín - Bornapok - és találkozási hely.