A VASÚTTÓL A SPORTCÉLÚ VÁROSKÖZPONTIG
BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA VÁROSRÉSZKÖZPONT

ORSZÁGOS VÁROSÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT

. . . . .

Tervezők:
DR. HÜBNER MÁTYÁS
GAÁL SAROLTA
DR. GYERGYÁK JÁNOS
MAJOR ANDRÁS
LÁSZLÓ ZSOLT
ZILAHI PÉTER
ZSIGA ZOLTÁN

. . . . .

Eredmény:
MEGVÉTEL

. . . . .

Tervezés éve:
2012

. . . . .


WEB:
http://epiteszforum.hu/rakospalota-varosreszkozpont-otletpalyazat-megvetel-pecsi-tudomanyegyetem-pollack-mihaly-muszaki-kar

. . . . .


ÖTLETPÁLYÁZATUNK CÉLJA

A tervpályázati kiírásban megfogalmazott Rákospalotára vonatkozó hosszú távú célokat, illetve a „Részletes programban” a négy területre vonatkozó feladatokat messzemenően támogatjuk, szükségesnek tartjuk.
Helyszínelésünk során is egyértelművé vált, hogy az 1923-as várossá válástól (jövőre lesz a 90. évforduló) napainkig egy rendkívül színes, ugyanakkor heterogén funkciójú és városépítészeti minőségű városközpont alakult ki, magán hordozva a magyar városépítés sajátosságait, buktatóit és eredményeit egyaránt.
A városközpont térségének fejlesztésében meghatározó jelentősége van mind a közúti, mind a vasúti létesítményeknek, azok funkciója hatásának a szomszédos területekre különös tekintettel a környezetvédelmi, környezetfejlesztési szempontokra.
A területet érintő két alapvető fejlesztési szándék – a leendő vasútállomás és a meglévő, de jelentőségét tekintve fontosabbá váló sportközpont – területileg cca. 800 méterre van egymástól, ugyanakkor a funkcióbéli kapcsolat aligha mutatható ki, a két terület lakóutcák hálózatán keresztül „találkozik”.


Mind a vasútállomás, mind a sportközpont szerepkörének megváltozása, térségi szempontú erősödése valóban szükségessé teszi a köztes területek gyökeres átértékelését, és a történelmileg kialakult térszerkezet, területfelhasználás és városépítészeti karakter reálisan megvalósítható ÚJ MINŐSÉGGÉ formálását.


A VÁROSKÖZPONT ÚJ TELEPÜLÉSSZERKEZETE

A tervezési terület új szerkezetének kialakításánál az alábbi adottságokat, szempontokat vettük figyelembe:

- a kialakult főközlekedési útnak (Illyés Gyula út - Szentmihályi út )

- a gyűjtő utaknak (Fő út, Epres sor, Régi Fóti út, Deák utca, Eötvös utca)

- a tervezett vasúti pályaudvar és létesítményeinek (gyalogos aluljáró, vasútállomás átjárói) megtartása

- városképi szempontból értékes épületállomány figyelembevétele (városháza, templomok, iskolák, rendőrség, többszintes lakóházak)

- a Karácsony Benő park, Széchenyi tér és Epres sor zöldfelületének, faállományának megtartása

- a hatályos szabályozási terv elhatározásainak értékelése, figyelembevétele


Fentiek alapján az alábbi javaslatokat fogalmaztuk meg:

- egy 35 000 lakosú „kisváros” élhető, megjelenésében karakteres, építészeti, tér- és parkrendszerét tükröző városközpont kialakítása (lásd tervpályázati kiírás)

- világos, egyszerű áttekinthető közúti, gyalogos és kerékpáros, valamint tömegközlekedési hálózat létrehozása

- az új vasútállomás és a Hubay tér – Bácska utca közvetlen kapcsolatának kialakítása

- a vasútállomás - Karácsony Benő park – Hubay tér – Bácska utca – Széchenyi tér – Epres sor, mint új - elsődlegesen gyalogos – városi tengely létrehozása

- a Karácsony Benő parkba minél izgalmasabb, ingergazdag, sokoldalú szabadidős, rekreációs funkciók kialakítása, a téli-nyári használat biztosítása

- a városközpont új közösségi terének kialakítása a Széchenyi tér kibővítésével, rendezésével, új funkciókkal (civil közösségek háza, Rákospalota múzeum, díszkert, burkolt felületek, szobrok, vízfelületek stb.)

- Rákospalota központjának különleges adottsága a jelentős méretű sportolási terület. A sportpálya megtartásával, kismértékű átalakításával, a programban szereplő új létesítmények elhelyezésével, a szükséges közlekedési kapcsolatok és a parkolás biztosításával egy országosan is egyedülálló létesítmény-együttes kialakítására törekedtünk.


VÁROSRÉSZ FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

I. Fejlesztések az elővárosi vasút mellett

II. Karácsony Benő park fejlesztése

III. A rákospalotai városrészközpont

IV. Sportcélú városközpont a Budai II László stadion környezetében

V. Zöldfelületek, zöldterületek