OKTATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI TÖMB BEÉPÍTÉSÉNEK TANULMÁNYTERVE
HOSSZÚHETÉNY

BEÉPÍTÉSI KONCEPCIÓTERV


. . . . .

Tervezők:
DR. HÜBNER MÁTYÁS
DR. GYERGYÁK JÁNOS

. . . . .


Munkatársak:
SCHMIDT LAJOS
LENCSÉS KÁROLY
LÁTVÁNYTERV:
KOKAS BALÁZS

. . . . .

Tervezés éve:
2014

. . . . .

FEJLESZTÉS CÉLJA

A fejlesztés egyértelmű célja a Hosszúhetény iskola bővítése és fejlesztése. A tervezett bővítés során egy olyan épületegyüttes kialakítása mely térben és időben szeparáltan tudja kielégíteni a helyiek, illetve a környező települések igényeit.


HELYSZÍN - BEMUTATÁSA

A meglévő iskola – hrsz:837/3 – a település központjához közel helyezkedik el. A telek a falu szerkezeti tengelyétől, a Fő utca felöl könnyen megközelíthető. A meglévő iskolaépület a saroktelek falu központjához eső részén található. A környezetében kialakított játszófelületek, sportfelületek és parkolók a mai működést kielégítik. Az iskola bővítése keleti irányban az üres telekrészen megoldható, a Vt építési övezet nagyobb méretű épületegyüttes elhelyezését lehetővé teszi. Az árokkal elválasztott szomszédos - hrsz. 0162/1 – telken a bővítés külön ütemét célszerű elhelyezni. Amennyiben ez nem szükséges, akkor is javasolandó ezt a telket tartalékterületnek meghagyni. A telek északi-déli irányú lejtése meghatározó, a telepítésnél célszerű a nagy tömegű épületek „besüllyesztésére” ezt kihasználni. Az iskola jelenleg délkeletről, délről és nyugatról is megközelíthető. A délkeleti bejárat az „autós” bejárat a belső udvar felöl. A déli sarokban kialakított bejárat a fő gyalogos bejárat, míg a nyugati a külön is működő könyvtár és tornaterem megközelítését szolgálja. A telek jól felosztott, külön funkciójú területek választódnak el egymástól; zöld – parkolás- sport. A megfelelő működéshez szükséges belső udvar - díszudvar vagy napközbeni játszóudvar– hiányzik. A telek észak nyugati sarkához csatlakozóan egy ikerházas telkeken - hrsz:837/4, 837/5 - két lakóépület található, mely az egységes oktatási tömbön belül zavaróan hat. A telek megközelíthetősége jó, azonban a parkolás nem megoldott. Javasolandó a hrsz:0162/4 telek oktatási tömböz csatolása további parkolóhelyek létesítéséhez.


_SPORTCSARNOK TERE

_KÜZDŐTÉR - ÖLTÖZŐ – VÍZESBLOKK – SPORTOLÓI BEJÁRAT

_LELÁTÓ – RUHATÁR - BÜFÉ - VÍZESBLOKK

ISKOLA - SPORTCSARNOK

KÜLTÉRI SPORTPÁLYÁK

MENZA

LOVASPÁLYA

ÓVODA-BÖLCSÖDE

KÖRNYEZETRENDEZÉS


A telepítési koncepcióknál építészeti, természeti és gazdaságossági elveket vettünk figyelembe. Ezek alapján a következő szempontok teljesülését tartottuk szem előtt:


- a meglévő iskola épülete ne változzon, az épületen a lehető legkisebb beavatkozásokat végezzük el – ZÁRT CSATLAKOZÁS AZ ISKOLA ÉS SPORTCSARNOK KÖZÖTT

- a megépítendő épületek, helyiségek multifunkcionális használatának lehetősége. A funkciókat időben szétválaszthatóan kell kialakítani – MULTIFUNKCIONÁLIS TÉRHASZNÁLATOK

- a természeti viszonyok – talaj, vízmozgások, fatelepítések - vizsgálata, a telepítés során ezekbe a lehető legkisebb beavatkozások - TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK HASZNÁLATA

- a telepítendő komplex épülettömeg „elrejtése” – környezetbe illesztés

- az iskolai illetve óvodai-bölcsődei funkciók maximális szétválasztása - SZÉTVÁLASZTOTT FUNKCIÓK

- külső terek akadálymenetes, esztétikus, jól használható kapcsolata, a burkolt és zöldesített felületek megfelelő arányú kialakítása – MAGASSZINTŰ KÖRNYEZETRENDEZÉS

- a kialakítandó terek akadálymentesen elérhetőek legyenek


A szempontok maximális érvényesítésére az iskola – sportcsarnok - menza telepítésére két beépítési lehetőséget javasoltunk. Mindkét szempontnál a sportcsarnok, mint meghatározó funkció és építészeti tömeg elhelyezkedését tekintettük kiindulónak, ezért jellemzően a sportcsarnok és az iskola kapcsolatát tárgyaljuk részletesebben

VERZIÓ01 - VERZIÓ02


Mivel az óvoda- bölcsőde funkció a tervezési program egy teljesen sajtáros eleme, ezért ennek telepítését a sportcsarnok telepítéséhez – VERZIÓ 01- mutatjuk be 4 verzió során.

VERZIÓ01.01 - VERZIÓ01.02 - VERZIÓ01.03 - VERZIÓ01.04