GYÓGYHELYI KÖZPONT FEJLESZTÉS
ZALAKAROS

MEGHÍVÁSOS ORSZÁGOS TERVPÁLYÁZAT

. . . . .

Tervezők:
DR.HÜBNER MÁTYÁS
DR. BARACSI VIKTÓRIA
DR.GYERGYÁK JÁNOS
TÓTH ANDRÁS
TÓTH ARNOLD
GÁL BENCE
MÓZES ANETT

. . . . .

Tervezés éve:
2015

. . . . .

PÁLYÁZAT CÉLJA

A meghívásos tervpályázat a legjobb ötleteket és megoldásokat kereste Zalakaros központ területének megújításhoz, amihez kapcsolódott a fürdő nyári bejárati épületének átalakítása.


ÖTLETPÁLYÁZATUNK VÁROSSZERKEZETI KIHATÁSA

_a térség közlekedési szerkezetének megújítása _a gyógyhelyi központ funkcionális gazdagítása és városépítészeti minőségének javítása, a Rendezvénytér – Dísztér – Termál-tó és Ökopart térsorozat harmonikus kapcsolatának létrehozása


A KÖZLEKEDÉSI SZERKEZET MEGÚJÍTÁSA

A négysávos Termál út szerepe az átmenő forgalom mellett az út menti létesítmények – főként a gyógyfürdő – kiszolgálása. A hatályos településrendezési terv már évtizedek óta tartalmazza a várostól keletre kialakítandó út nyomvonalát, melynek megvalósítása teszi majd lehetővé a Termál út humanizálását, az átmenő forgalom csökkentését. A Termál út gyógyfürdővel szomszédos szakaszán két körforgalom kialakításával, azok között 2x1 mozgó-, illetve 1-1 parkolósáv kialakításával, a központi mag alá tervezett parkoló lejáratával javasoljuk az utca megújítását. Bár a térszín alá tervezett parkolóház csak déli irányból közelíthető meg (a legegyszerűbb, legköltségtakarékosabb megoldás!), a körforgalmak a lejárat megközelítését zökkenőmentesen biztosítják.


A Gyógyfürdő tér fásított parkolóját megőrzendőnek ítéljük. A Rendezvény tér – rendezvényház – városháza alatti parkoló a terepadottságok kihasználásával valamennyi térrész felé közvetlen összeköttetést biztosít, a terepszinten lévő létesítmények gazdasági, tárolási kiszolgálását is megoldja. A Termál út megújult funkcióját tovább erősíti az út menti sétány, a szoborpark, a pihenőhelyek, a látványelemek.TÉRSZERVEZÉS - TEREK ÉS TÖMEGEK

RENDEZVÉNY TÉR – DÍSZTÉR

Az L alakú térsorozat jelenlegi funkcionális kialakításán az adottságok és korlátok miatt alapvetően nem kívántunk változtatni. Az autóbusz pályaudvar – bazársor által lehatárolt térrész „megszabadulva a parkolótól”, kiegészülve a pályaudvar fedett terével a vendéglátás, találkozás terévé válhat, bebútorozása alkalomhoz illően történhet (fesztiválok, versenyek, ünnepségek helye, őstermelői piac, stb.). A Dísztér alapvetően a nyári fürdőbejárat tere, ugyanakkor a térfalak funkcionális bővülésével a sétálás, a művészeti programok, a játékok, baráti találkozások „csendes” övezete. A tér délkeleti sarkán helyeztük el a többcélúan is használható szabadtéri színpadot, nézőteret, mely egyben átmenetet is teremt a Termál-tó, Ökopart felé.


A Dísztér a Termál útnál kezdődik, a rendezvényház – városháza épületegyüttesétől a szintkülönbséget áthidaló lépcsőt/rámpát magába foglaló ingergazdag kerttel folytatódik, majd a meglévő értékes fákat is megőrző gyep-, virág-, és burkolt felületeket tartalmazó díszkertben fejeződik be. A növényfelületek szintjét megemeltük, így alkalmassá válik ülőhelyek kialakítására is. A Dísztér hangsúlyos eleme a „patak”, mely látható és láthatatlan elemeivel vezet az Ökopart felé, s nemcsak látványával, hanem a víz élményének kihasználásával, a mikroklimatikus hatásával is gazdagítja, az ott tartózkodást kellemessé teszi.


Az ötletpályázati kiírás többször is bíztatja a tervezőket arra, hogy gondolataikkal, javaslataikkal ne fukarkodjanak. Az L alakú tér fordulópontja igényli a két eltérő funkciójú tér elválasztásának hangsúlyos városépítészeti megjelenítését. E hely – mely a Termál utat is gazdagítja – kitűnően alkalmas az új városháza elhelyezésére is. A jelenlegi városháza sem elhelyezkedésében, sem nagyságrendjében nem méltó Zalakaros hírnevéhez. A jelenlegi épület természetesen a távlatban is a város igazgatásának, üzemeltetésének a helye kell, hogy legyen.
Az új városháza mind a Rendezvénytér, mind a Dísztér befejezését, városépítészeti lezárását is biztosítja, földszinti terei az állandó- és üdülőlakosok tájékoztatását egyaránt szolgálják,, a város fejlesztését, működtetését szolgáló kiállítások, bemutatók, tájékoztatók a partnerségre, a közösségi együttműködésre, a nyilvánosságra hívják fel a figyelmet.


TERVEZETT EGYÉB ÉPÜLETEK

Az ötletpályázat lehetőséget ad a meglévő építészeti nyelv átfogalmazására. A kiadott anyagokban láthatóan egy irányváltás indult meg Zalakaroson (termáltó és ökopart bejárata, illetve az új szökőkút). A tervünk egyértelműen javaslatot tesz egy újfajta építészeti karakter kialakítására, mellyel Zalakaros épített környezete remélhetőleg felkerülhet a kortárs magyar építészete térképére. A választott új építészeti nyelvhez letisztult formákat és anyagokat választottunk. A javasolandó anyaghasználathoz és formavilághoz Zalakaros felülnézeti képeit tanulmányozva jutottunk a nyers téglafelülethez. A terrakotta színek széles spektruma ma meghatároz eleme Zalakaros épületeinek, távlati fotóinak. Ezt a markáns színvilágot javasoljuk folytatni, tömör, áttört illetve vegyes falakban kialakításában.


FÜRDŐ NYÁRI BEJÁRARAT _ CIVIL KÖZÖSSÉGEK ÉS MŰVÉSZEK HÁZA

Az épületet a kiírásnak megfelelően teljesen újragondoltuk. A strandterület meglévő térszervezése miatt a bejáratot (átjárót) meghagytuk. A bejárattól keletre a gyerek számára alakítottunk ki egy zárt belső teret és egy fedett (rossz idő esetén is igénybe vehető) kültéri játszóházat). A gyerekek szórakoztatását és számukra programok szervezését nagyon fontosnak érezzük, ezért kiemelt szerepet kaptak a házban. A bejárattól nyugatra (Termáltó út) egy kiszolgáló-személyzeti blokkot alakítottunk ki. Ennek folytatásában lehetőség van térszinten beközlekedni a mélygarázsból illetve elérni a vizesblokkokat valamint a rendezvényház és a civil Közösségek házának kiszolgáló helyiségeit.
A vertikális közlekedést egy belső és egy külső lépcső illetve egy beltéri lift szolgálja ki. A kialakított rendszer segítségével a fürdő nyári bejáratának épülete (civil közösségek és művészek háza) össze van kötve a rendezvényházzal, mely nagyobb életet, több esemény generálhat mindkét térben.
Az első emeleten kerültek elhelyezésre a klubtermek és a „művészek” alkotóterei illetve ezek kiszolgáló helyiségei. A ház ezen a szinten egy födémlemezzel (gyalogoshíddal) csatlakozik a rendezvényházhoz, illetve a ház északi homlokzatán létrehoztunk egy külső teraszt mely lehetőséget ad a klubtermek és művészeti terek külső térből való megközelítésére is. Az épület 2. emeleti szintjén (mostani tetőtér) 8 apartmant alakítottunk ki művészeknek/fellépő vendégnek/v.i.p vendégeknek. Ez mellett itt kerültek elhelyezésre a ház működését ellátó irodák.


RENDEZVÉNYHÁZ

A rendezvényház alsó szintje egybeépítve kerül kialakításra a Civil közösségek házával és a mélygarázzsal. Itt találhatóak a kiszolgáló helyiségek. A rendezvényház igény szerint megközelíthető a mélygarázsból illetve az épülettől délre kiépített szervizútról (feltöltés).
A földszintjén (mely a civil közösségek házának első emeletével esik egybe) alakítottuk ki a városi kávéházat és egy kisebb, időszakos kiállítóteret (kávéház része). A kávéház az jó idő esetén a külső tereket is kiszolgálja, benépesítve az előtte kialakított teresedést. Az emeleten alakítjuk ki a nagy, 200-300 fős rendezvényteret, mely igény szerint osztható (a kért funkciókkal kivéve a házasságkötő terem, ami ideiglenesen itt működhetne, azonban azt elsődlegesen a városházatömegébe javasoljunk kialakítani. A tér alkalmas konferenciák, testületi ülések, lakossági fórumok, kamarai hangversenyek és előadások megtartására is. A kiszolgáló helyiségeket az épület alsó és legfelső szintjén, illetve a déli homlokzathoz kapcsolva javasoljuk kialakítani.


VÁROSHÁZA

Mint ahogy korábban írtuk, javasoljuk egy új városháza épület megépítését városszerkezetileg, térszervezésileg fontos pozícióban (rendezvénytér és dísztér találkozása).A javasolandó épület ugyan nem volt része a pályázatnak, de szükséges a városi hangulat erősítéséhez mely napjainkban nagyon nehezen érezhető.
erősítéséhez mely napjainkban nagyon nehezen érezhető. A tervünk a javasolandó épület földszintét fedett közösségi térként kezeli, teljesen transzparens szerkezetekkel. Javaslatunkban itt alakítottuk ki a városháza recepcióját egybekacsolva az új információs ponttal (lehetőséget biztosítva eltérő nyitva tartásra), a postát illetve a bejáratát a „városháza kilátótoronynak”.
Az épület összeköttetésben van a mélygarázzsal, kialakítva egy publikus és egy belső közlekedési rendszert (utóbbi a postának). A városháza első emeletén javasoljuk kialakítani a „dísztermeket”: a tanácskozási- és a házasságkötő termet a kiszolgáló helyiségeikkel. Az újonnan kialakított felületen nagyobb, reprezentatív események is megtarthatóak (EU-s fogadások, tanácskozások illetve esküvőturizmus ideális helyszíne lehet az új házasságkötő terem!)
A második emeleten, középfolyosós rendszerben irodákat és egy teraszt terveztünk a városi szintű közigazgatás ellátásához. Tervünk csak a fontosabb, reprezentatívabb funkciókat és irodákat kívánja ide költöztetni. Egyes osztályok és csoportok működése maradna a meglévő városháza épületében, de immáron nagyobb helyen.


PIAC (ŐSTERMELŐI PIAC)

A rendezvénytéren felállított kisebb pavilonokat megszüntetjük, és egy csokorba fogva biztosítanánk nekik helyet a most buszvégállomásként működő épületben (tető alatt). A meglévő tetőszerkezetet bővítjük rendezvénytér irányában. A meglévő tetőfelület alatt hozzuk létre a piac külső árusítótereit, míg a meglévő épület átalakításával új belső árusítóteret is kialakítunk. A déli irányban megnyújtott tetőfelület a piachoz (gasztronómiai események) illetve a rendezvénytér (koncertek, előadások) programjaihoz nyújt fedett teret. A piac mobil bútoraival (árusítóhelyek, ülőfelület, nézőtér, színpad) multifunkcionális szereppel bír, biztosítva fedett teret mindenféle eseményekhez (lásd bútorozási alaprajzok!)


PAVILONSOR

A pavilonsor szolgáltatását tekintve nagyon fontos térszervező elem, azonban megjelenésével többet árt, mint használ. Mivel a pályázat kiemelte, hogy ezek privát terek, ezért ezeket 2 egység kivételével meghagytuk (mélygarázs bejáróval és kijáróval való ütközés). Mivel a koncepciónkban a rendezvényteret itt kívánjuk hagyni, ezért javasoljuk, hogy a tér felöli irányból egy „növényfallal” szakaszolva legyen ez a terület lehatárolva. A növényfal egyrészt oldja a szükséges ”túlburkolt” rendezvénytér hangulatát, másrészt nagyon kellemes mikroklímát képes létrehozni nagyobb felületen. A részleges „kitakarással” a tér zöldfelületi állománya nő, miközben az „össze-vissza” bővített épületek vizuális látványának nagy része zöld köntösbe bújik a pavilonok előtt elhúzott hosszú növényfallal.


TERMÁL ÚT – sétány (promenád) fejlesztés

Szent László térig vezető SÉTÁNYFEJLESZTÉS

A meglévő 2x2 sávos utat mindenképpen javasoljuk leszűkíteni. Javasolandó az új utat a meglévő 4 nyomsáv 2 középső szakaszán vezetni. A visszakapott felületeken városépítészeti eseményeket tervezünk kialakítani illetve javaslatokat teszünk új parkolási felületekre.


A meglévő 2x2 sávos Termál út fürdő felöli, oldalát zöldesítjük illetve a kialakítandó zöld felületbe kisebb eseményszigeteket alakítunk ki. A mostani sétány az út-kerítés sáv miatt unalmas, ingerszegény. Ezt a meglehetősen unalmas élményt enyhítjük kisebb „szigetekkel” melyek kortárs művészeti (helyi művészközpontban készült) alkotásosakkal vagy csak egyszerű pihenő szigetekkel teszik izgalmassá a sétányt. Az új zöldfelületben tervezzük le- és felvezetni a mélygarázst, mely nagy felületen képes kiszolgálni a belső területek parkoló hiányát.


Ezzel szemben, a fürdőtől távolabbi oldalán a parkolást kívánjuk segíteni párhuzamos beállókkal illetve néhol ezt megszakítva kisebb zöld szigeteket alakítunk ki.


PARKOLÁSI KÉRDÉSEK

Az elsődleges parkoló felületnek a Gyógyfürdő tér meglévő „fásított” parkolóját tekintjük. A kialakítása nagy érték, a meglévő zöldesített területet nem javasoljuk átépíteni, hanem pont ellenkezőleg, erősíteni szeretnénk a zöld lombkorona egybefüggő látványát.
Az itt parkoló szállodavendégek és fürdővendégek nagy tömegét a terepszintkülönbségből könnyen kialakítható mélygarázsból kívánjuk kiszolgálni. A rendezvénytér déli végétől a rendezvény házig tartó mélygarázs közvetlen kapcsolatot biztosít így a rendezvényháznak, a fürdő nyári bejáratának, az új városházának (ezzel együtt a földszinten kialakított infó és posta funkcióknak) illetve a pavilonsor feltöltéséhez.
A mélygarázs 2 helyen közelíthető meg térszintben, és 2 helyen lépcső-lift rendszerrel. A mélygarázs szintjén kialakított egyéb helyiségek megfelelően tudják kiszolgálni a teret vizesblokkokkal (2 helyen) illetve tároló funkcióval (rendezvények kellékei).