ÖTLETPÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETÉN ÚJ VÁROSKÖZPONT TERVEZÉSÉRE
BUDAKESZI

ORSZÁGOS NYÍLT ÖTLETPÁLYÁZAT
BUDAKESZI VÁROSKÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁRA


. . . . .

Tervezők:
DR. GYERGYÁK JÁNOS
GÁL BENCE
MÓZES ANETT

. . . . .


Tervezés éve:
2016

. . . . .

TELEPÍTÉS

A telepítés során elsődleges szempont volt a Fő utcával párhuzamosan egy aktív városi felület létrehozása, amit három irányból újonnan épített térfal határol. Az új beépítésből a legfontosabb közfunkciókat (művelődési ház - könyvtár - egészségház) egy csoportba telepítve a tömbtelek Kossuth Lajos utca menti sávjában helyzetük el - központi megjelenés, - mely az új városi térfal déli határa, aktív földszinti kialakítással. A kultúrház, mely a program szerinti a művelődési házat és a városi könyvtár funkciókat foglalja magban és az egészégház tömegét széthúztuk kialakítva közöttük egy süllyesztett térszintet, mely kültéri kulturális rendezvények helyszíneként működhet. A kulturális-egészségház épületcsoportjától északra, több egységre szétbontva, a megőrzendő fésűs telepítéshez illeszkedve helyeztük el a földszinten a kereskedelmi egységeket, majd e felett két szinten a lakó funkciókat a Fő utcára merőleges, a tömbtelek belsejében pedig párhuzamos gernickialakítással.

BEÉPÍTÉSI ARÁNY

A rendezési tervekben rögzített Vt építési övezet adta 80%-os lehetőséget (OTÉK paraméter, azonban most a hatályos rendezési terv szerint a Vt2 50%) nem javasoljuk kihasználni. Javaslatunkban egy olyan beépítési formában gondolkodtunk mely elsősorban a városi élet "felületeit" bővíti és nem építi túl az értékes Fő utcai - Kossuth Lajos utcai saroktelket Kiinduló gondolatuk volt egy terepszinti városi tér illetve egy elkülönített, süllyesztett rendezvénytér, melyeket az épületek aktív térfallal követnek le.

TÁVLATI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, ÁLTALÁNOS ELVEK

A településszerkezetileg védettfésűs/zártsorú telek kialakítást hosszú távon meg kell őrizni Budakeszi belső területein. Azonban a Fő utca - Kossuth Lajos utca - Erdő utca - Erkel utcák által határolt tömb elhelyezkedéséből adódóan a városközpont kialakítás szempontjából a leginkább alkalmas terület, mely hosszabb távon nagy fejlesztési potenciállal bír. A tömb átalakításának első lépése a most tervezett kultúrális-,szolgáltatói- illetve lakófunkciókat adó ingatlanfejlesztés, azonban javasoljuk a belső területek csak célforgalmi felnyitását, megközelítését egy kiszolgáló úttal.

VÁROSI ZÖLDSÁV

A Fő utca mentén kialakított zöld sáv a város belterületének legkarakteresebb "zöld eleme", egyben nagy értéke melyet védeni és fejleszteni kell. A meglévő zöld területet a Kossuth Lajos utca magasságáig javasoljuk parkként használni épületek nélkül! A most javasolt fejlesztési területtel szemben egy Dísztér kialakítása szökőkúttal és kisebb pavilonokkal (szolgáltató felületek melyek telepített de mozdítható, nem ideiglenes) illetve ettől északabbra, a már most is jól működő park kiegészítése kisebb sportolási, mozgásnak teret adó felületekkel. A Kossuth Lajos utcától délre a COOP épületét javasljuk elbontani, helyére egy süllyesztett (kihasználva a terep lejtését déli irányba) parkolót kialakítani a posta épületének szélességében. A posta épülete és közfunkciója megőrzendő, tőle délre intenzív fásítással javasoljuk javítani a parkolók "látványát".

KOSSUTH LAJOS UTCA

Jelen használatában a Kossuth Lajos utca nem alkalmas a turisták kiszolgálására. Északi térfala értékes, őrzendő épületekből áll (arányok, osztások, ornamentikák, stb.) azonban déli oldala sajnos lehangoló látványt nyújt. Javasoljuk az északi oldal járdafelületét kibővteni, szélesíteni, illetve az utcaképet befolyásoló homlokzati anyaghasználatot, színhasználatot korlátozni, előírni. A Városüzemeltetési Kft. telephelyét át kell költöztetni, helyette a kirándulók központi épületének kialakítása lehetne a cél (szolgáltatás + információ + vásárlás + kölcsönzés + szállás) kisebb parkoló felülettel illetve a Kossuth Lajos utca irányában utcaszélesítéssel, teresedéssel. Az Kossuth Lajos utca - Virágvölgy utca - Jókai utca csatlakozásánál a gyönyörű térfal megőrzése, pihenőfelületek kialakítása illetve a parkolás megszüntetése.