KÖZPONTI ÜDÜLŐTERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ KOMPLEX FEJLESZTÉSE
SIÓFOK

NYÍLT, TITKOS ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT

. . . . .

Tervezők:
SEBESTYÉN PÉTER DLA / MÁSFÉL ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ
DR. GYERGYÁK JÁNOS / AU.ROOM ÉPÍTÉSZ MŰHELY

. . . . .

Munkatársak:
KORONCZI PÉTER
PAÁRI PÉTER
HOHMANN ÁKOS
GE DAN
ARATÓ VIVIEN
BAGI KRISZTINA

. . . . .

Látványtervek:
KORONCZI PÉTER
Publikáció:
HTTP://EPITESZFORUM.HU/ROZSDATLANITAS-EPITESZETTEL-SEBESTYEN-PETERES-GYERGYAK-JANOS-SIOFOKI-TERVE

. . . . .


Tervezés éve:
2016-2017

. . . . .

ÁTFOGÓ PROBLÉMÁK:

_Alulhasznosított, kihasználatlan kikötőterület
_Mára értéktelenné vált építészeti elemek, bővítések
_Szétszabdalt közterület - közösségi felületek hálózatának hiánya
_Turisztikai attrakciók hiánya
TERÜLETSPECIFIKUS PROBLÉMÁK:
TERÜLET 01_KIKÖTŐ NYUGATI OLDALA
_Vitorlásfunkciók elhanyagoltsága
_Lakosságtól illetve a turistáktól elzárt vízfelület
_Fejlesztések hiánya
_Szigetcsúcs, mint „zsákutca”
TERÜLET 02_KIKÖTŐ KÖZÉPSŐ RÉSZE („SZIGET” ÉS „FÉLSZIGET”)
_Zavaró ipari/üzemi funkció a fejlesztési terület súlypontjában
_”Sziget” mint raktározó, deponáló felület
_Zavaró vegyes funkciók (lakás, üdülő, iroda, üzemi terület) a félszigeten
_Alulhasznosított, jól megközelíthető értékes felületek
TERÜLET 03_KIKÖTŐ KELETI OLDALA
_Rendezetlen állapotok, városi sétányhoz nem illeszkedő épületbővítések
_Rossz állapotú közösségi felületek
_Attrakciók, szolgáltatások hiánya
TERÜLET 04_KIKPETŐFI SÉTÁNY ILL. PARTSZAKASZ
_Igénytelen építészeti minőség - „bazár” hangulatú sétány
_Egységes megjelenés hiánya
_Szállodák előtti partszakasz funkcióhiánya
A problémák együttvéve a tagolt területhasználatra, a központban elhelyezkedő domináns ipari funkcióra illetve attrakciók hiányára vezethető vissza. A kijelölt tervezési területek fejlesztési koncepciójának elsődlegesen ezekre a problémákra kell választ adnia. Ezen túlmenően, a javasolt megoldásokban a az autós közlekedésre szervezett terek megújítását „ember központú”, gyalogos felületekkel kell helyettesíteni.

A KIKÖTŐ NYUGATI TERÜLETE
[TERVEZÉSI TERÜLET 01]

A kikötő nyugati területe a vitorláskikötő és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló terület.
A vitorlázók kiszolgálása a kikötő nyugati oldalán egy 6,00m szélességben kiépített hullámzó „szalagépületben, helyeztük el a megadott funkciókat. Északról a szociális és közösségi helyiségeket, középső területen az üzleteket, míg a déli szakaszon, az új üzemi terület közelében, a műhelyeket, illetve téli tárolás felületeit alakítottuk ki. A funkciók egységes „fadobozok” formájában jelennek meg a szalag felemelt szakaszaiban. A vitorlázók számára létrehozott „vonalmenti” felület zárt területként működik, azonban a szalag alacsony pontjain publikus teresedések alakulnak ki, így a területen a sétálók kikötőbe juttatása - az alapfunkció zavarása nélkül - megoldott. A turisták a szalag egy kiemelt szakaszának tetejére is felmehetnek, így egy magasabb pontról fedezhetik fel a kikötő működését, az új sziget látványosságait.
A tervezési programban kért igényt, a vitorlás kikötő bővítését a szigetcsúcstól a Balaton irányába befelé, illetve attól nyugatra javasoltuk bővíteni, így az új móló kétoldali kialakítással hatékonyabban üzemel.
A vitorláskikötőt használók számára gépkocsi parkolót alakítottunk ki a kikötő nyugati oldalnak középső részén pár napos használatra, 60 férőhelyes kapacitással (P20 és P40), míg a kikötő déli részén, az üzemi épülettől délre egy 300 férőhelyes parkolóházat hoztunk létre hosszabb, több napos vagy hetes használatra.
A hajók téli tárolását a pár napos használatra kialakított parkoló helyén javasoljuk megoldani a nyugati oldal középső sávjában (mostani tárolás helye), illetve a műhelyblokkok feletti szalagon, egy megemelt térszinten.
A szalagszerű lemez a becsatlakozók utcákra (Erkel Ferenc, Kiss János altábornagy és Damjanich) reagál; azokat nem zárja le, hanem képzeletbeli folytatásában alacsony pontjával a vízfelültre vagy egy teresedésre (üzemi terület bejárata) vezet.

A KIKÖTŐ KÖZÉPSŐ RÉSZE, BENNE A FÉLSZIGET ÉS A SZIGET
[TERVEZÉSI TERÜLET 02]

A terület két fő mostani használóját a Balatoni Hajózási ZRT és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége a szigetről a félszigetre költöztettük át. Az újonnan létrejött üzemi területet egy mesterséges dombként alakítottuk ki, mely a félszigetet uralva, de külső környezetétől eltakarva működik. Az üzemi terület befelé nyílik meg, illetve a két egységnek két visszahúzással önálló teret alakítottunk ki munkaterületként (az egyik a megtartandó jelenlegi irodaépület, lásd átnézeti látványtervek).
A Balatoni Hajózási ZRT téli hajótárolási, karbantartási, javítási feladataihoz az új szárazdokkot az üzemi terület déli részén javasoltuk kialakítani.
Az új üzemi területektől délre, illetve a híd és rávezető emelkedő út között egy háromszintes parkolóházat alakítottunk ki, kelet felől mesterséges dombbal eltakarva. A fő parkolási felületként (P300) szolgáló terület egyszerre képes kiszolgálni a kikötő nyugati (vitorlás) és keleti oldalának (turisztikai funkciók) igényeit.
Az új elrendezése lehetőséget ad a felszabaduló területrészek, a sziget turisztikai hasznosítására, ami nemcsak Siófok, de az egész balatoni térség új kulturális, szórakoztatási és gasztronómiai központja lehet. Az ipari funkciók közül a zsilipeket, illetve a sziget északi csúcsán két épületet javasolnánk meghagyni, mivel vizsgálataink alapján a többi épület nem képvisel jelentősebb építészeti értéket.
A sziget fő attrakcióját a sziget közepére helyeztük a Petőfi sétány vizuális meghosszabbításának tengelyébe. Az így kialakított kulturális központ a kikötő teljes látványát uralja, és új hangsúlyt ad neki. Az északi épület a víz felé fordulva egy hiánypótló funkciót rejt (Vízmúzeum a Balaton teljes vízi világának bemutatására). Déli párja a város felé fordulva belső tereiben kiállítótérként funkcionál, míg tetején lépcsőzetesen kialakított teraszként funkcionál panorámakilátással az északi part irányába. A két épület magasságba középen elfogy, így létrehozva egy közöségi teret, mely a két épület bejáratát köti össze. A sziget északi részén egy új gasztronómiai és szórakoztató központot alakítottunk ki új építésű éttermekkel, bárokkal és kávézókkal. Az értékes meglévő épületeket kulturális funkciókkal (kiállítótér, galéria) tervezzük újjáéleszteni. A létrejött északi csúcs Siófok új lüktető, családbarát közösségi területe kitűnő kilátással és vízkapcsolattal.
A javasolt átalakítások mellett a sziget csúcsán meglévő néhány beállásos vitorláskikötő funkciót javasoljuk áttelepíteni a kikötő nyugati részére az ott kialakított funkció egyben tartása érdekében.
A sziget déli részén kisebb üzletek, kereskedelmi egységek kerültek elhelyezésre.
A szigetre megközelítésének fejlesztéséhez javasoljuk két gyalogoshíd kiépítését mind a keleti, mind a nyugati oldalról. A keleti oldalon fixen kialakított gyalogos híddal (leválasztva egy nyílt vízfelületet mely hajómentes és a vadvízi állatok „otthona” lehet – kacsaetetés) illetve a nyugati híd vízszintes síkban kifordítható, így a hajóközlekedés zavartalanul megoldható.

A KIKÖTŐ KELETI TERÜLETE
[TERVEZÉSI TERÜLET 03]

A terület az érkezés elsődleges iránya mind az újonnan kialakított parkolóház (P300) a félsziget déli részén, mind a városközpont és part kapcsolatában így hangulata, építészeti és városépítészeti meghatározó.
A terület fő feladata a személyhajó forgalom lebonyolítása, valamint idegenforgalmi igények kielégítése. Előbbi funkcióhoz egy új utasforgalmi épületet helyeztünk el Petőfi sétány képzeletbeli meghosszabbításában tervezett új városi rendezvénytér északi részén, a vízpart közelében.
Az idegenforgalmi funkciók bővítéseként a Krúdy sétány és a Mártírok útja által lehatárolt tömb részleges átépítését javasoljuk. A Mártírok útja felé főhomlokzattal forduló épületek kisebb utcafronti bővítményeit javasoljuk elbontani, ezzel a jellemzően autóval használt utcaképet „megtisztítjuk. A tömbök másik oldalán, a Krúdy sétány felöl minden kisebb épületegységet illetve bővítést elbontásra javasoltunk így új, kétszint plusz tetőteres beépítést tudtunk terveztünk azonos gerincmagassággal az egységes megjelenés érdekében. A tömb két oldala között 2 új átvezetést jelöltünk ki. A tömb teljes területén aktív térfalakat (földszinten publikus felületekkel) hoztunk létre intenzív térhasználathoz.
A terület északi részén, az új rendezvénytérnek a nyúlványaként egy kilátótornyot telepítettünk, mely a belvárosban található emblematikus víztorony vízparti párja, kilátással a kikötőre, a belvárosra a Mártírok útja irányába, az Arany és Ezüstpartra illetve a Balaton északi oldalára (30,0m magasságú padlószinttel mely megegyezik a Oxigénbár padlószintjével).

A KIKÖTŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KELETI PARTI SZAKASZ
[TERVEZÉSI TERÜLET 04]

A parti sétány felértékelése elengedhetetlen, mivel jelenlegi kialakítása nem méltó Siófokhoz.
A Petőfi sétány, mint tengely hangsúlyos elem a parti szakasznak, mely mind a nyugati, mind a keleti irányban markáns választótengely. Annak érdekében, hogy a nyári időszakban kialakult zsúfolt térhasználaton és a terület megjelenésén változtassunk (cél a Petőfi sétányon működő bazárhangulat megszüntetése), illetve ezzel párhuzamosan a kereskedelmi egységek számára méltó helyzetet alakítsunk ki, a sétány és a strand találkozási vonalánál egy „száraz mólót” alakítottunk ki, mely egy nyúlványával a strand területére is benyúlik (stranddal csak vizuális kapcsolatban).
A Petőfi sétány a „Petőfi-móló” hatásaként a terepszinten „kitisztul”. A felszabaduló helyek révén újra valós, vizuális kapcsolatba kerülhet a sétány a stranddal illetve a vízfelülettel.
A földszintes elemeket javasoljuk, meghagyni azonban megjelenésüket javasoljuk egységesíteni.
A móló („Petőfi móló”) szintjére fa könnyűszerkezetes vendéglátóegységeket terveztünk, elhelyezésüknél figyelve arra, hogy a sétány északi oldalán található értékes épületek kilátása ne sérüljön.
A rendkívül eltérő hangulatú strand területét javasoljuk egységesíteni (lásd inspirációs képek) árnyékolókkal, párakapukkal illetve a mólón elhelyezett könnyűszerkezetes egységekkel, pasztell színben. A Petőfi sétány hangulatát (térburkolat, utcabútorok, növényzet) javasoljuk a szállodák irányában folytatni a Beszédes József sétányig. Az így kialakított térrendszer mentén további fejlesztések indulhatnak meg.
A szállodák előtt visszalépett parti területen egy új „stégrendszert” terveztünk, mely egyrészt lehatárolja a szállodák előtt vízfelületet (családbarát kialakítás - a gyerekek barát környezet), másrészt a vízfelületen, kisebb platformokon egyéb funkciókat javasoltunk (vízibár, napozóterasz, stb.). A terület új attrakciója a szaunaház (illetve egészségház), mely a szállodák négyévszakos kihasználtságának egyik alappillére lehet.