„SZENTENDRE – KULTÚRPART 2019"

KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐKÖZPONT A DUNA-KORZÓN
NYÍLT, ÉPÍTÉSZETI TEMATIKÁJÚ ÖTLETPÁLYÁZAT

. . . . .


Tervezők:
DR. GYERGYÁK JÁNOS
KOVÁCS ATTILA
LOVIG DALMA
LEDINSZKY FERENC

. . . . .


Tervezés éve:
2019

. . . . .

Koncepció

A pályázat során a jelentős építészeti érteket képviselő (országos és helyi védettség) épületek valamint az épületek által lehatárolt belső kertbe egy olyan térszervezést kellett megfogalmazni mely az épületegyüttes és a telek csatlakozó külső tereit egy kortárs kulturtérré avanzsálják, valamint szervesen kapcsolódnak Szentendre városi külső közösségi tereihez; a meglévő közterületi rendszerhez, a Duna parti sétányhoz valamint a Duna vízfelületéhez. Az összetett épített és természeti elemek megújítása kapcsán az alábbi tervezési elvek kerültek alkalmazásra:


„Kompakt térszervezés”
A meglévő épülettömegekben a működés érdekében a funkciók csoportosítása, racionalizálása valamint a külső és belső terek kapcsolatának elősegítése.


„Kiegészítés”
Péter Pál utca mentén a védett épületegyüttes (hrsz.: 1839,1844) lezárása új épülettömeggel, kortárs építészeti arculattal a jelenleg két, különálló telken (hrsz.:1837,1838).


„Összenyitás”
A négy, különálló telek egyesítésével kialakítható egy összefüggő belső udvar ami a belső funkciókkal (azok megközelítése) valamint külső városi terekkel, elsődlegesen a Duna-korzóval, kerül kapcsolatba.


„Rétegződés”
Az épületegyüttes és a belső kert használatában „rétegződés” elvének alkalmazása: különböző minőségű és elérhetőségű terek tervezése (alsó publikus városi, és felső félpublikus tér).


A külső terek esetében az elv vertikális értelmezésben is alkalmazásra kerül: olyan külső téregyüttes kialakítását fogalmaztuk mely jól komponált dunai látványt nyújt a parttól egészen a telek belső kertjéig ahol egy kisebb, intimebb, zártabb világ zárja le a nyüzsgő, part menti szakaszt.


Az újonnan kialakított kulturális és szabadidőközpont a Duna-korzó mentén egy olyan kibővített közösségi tér, mely a part mentén egy telek belső udvarába szervesen befordul és ott zöld városi alközpontot létesít védett történelmi (neobarokk) és kortárs épületkiegészítéssel határolva.


Funkciók - Elrendezés- Térkapcsolatok


Az épületegyüttes megújított és kibővített terei elsődlegesen a Dunaparti Művelődési Ház új funkcióinak adnak helyet a Vajda Stúdió épületegyüttesének helyben hagyásával (meglévő területek használata). A tervezési program szerinti funkciókat – klubhelyiségek, tornaszobák, baba-mama klub, vizes helyiségeket az új épületbővítményből, „fejépületben” működő belső terekből érhető el közvetlenül, mely a művelődési ház fogadóterét, valamint az üzemeltetési osztályát rejti, kiegészülve a földszint turisztikai funkcióival.

A kulturális és sportolási funkciókat a telek észak-keleti sarkában álló földszintes épületegyüttes szolgálja ki bisztró/kávézó jellegű vendéglátóegységet magába foglalva, illetve a jelenleg is működő, felújításra kerülő „Pinceklubbal/Barlanggal” együtt. Az épületegyüttes új ékköve az egysége szerkesztésű belső udvar, melynek pódiumszerű belső kialakítása, a burkolatok (beton és fa, nagy részén vízáteresztő kialakítással) és ülőfelületek vertikális játékával egy különleges hangulatú belső „katlant” hoz létre mely alkalmas nagyobb rendezvények befogadására, vagy rendezvény nélkül, a tér sajátos jellege miatt, egyedi hangulatú térként funkcionál.